FANDOM


Bartholomew kuma

Gerçek dünyada Hristiyanların kutsal kitabı İncil'dir.

One Piece

One Piece dünyasında Shichibukai Bartholomew Kuma'nın yanında taşıdığı, kapağında büyük harflerle "BIBLE" yazan kitaptır. İçeriği hakkında fazla bir bilgi yoktur. Perona Kuma'nın nereye gitmek istediği sorusuna cevap verdikten sonra Perona'yı Kuraigana Adası'na göndermeden önce yerini bulmak için Bible'a baktığı düşünülmektedir.

İlginç olanı Oda bazı karakterlerine verdiği isimleri İncil'i referans alarak seçmektedir.


Referanslar

  • Aşağıdaki karakterler İncil'dekilerin isimlerine benzemektedir. Aşağıdaki karakterler One Piece karakterleridirler ve belki de gerçek dünyadakilerinden tamamen farklıdırlar.
    • Saul - Eski İsrail'in ilk kralının adı.
    • Absalom - Bir Yahudi adı. Absalom Kral Davud'un oğluydu.
    • Jesus Burgess - Muhtemelen İncil'deki adı geçen Hristiyanlığın kurucusu Jesus Christ (İsa)'ten gelmiştir.